STS-Tradesolutions

Gespecialiseerd in import en export met niet westerse landen
Ed Speijer

Na 11 jaar ING Bank en 27 jaar Rabobank focust Ed Speijer zich sinds ruim een jaar op zijn eigen bedrijf. “Ik krijg energie van succesvolle transacties en tevreden klanten” . Naast mijn docentschap voor de HBO geaccrediteerde VVCM-opleiding CCM treed ik namens evofenedex op als docent bij de opleiding Exporteren A t/m Z (internationaal betalingsverkeer). Vanuit deze achtergrond kan ik terugvallen op een enorme praktijkervaring. Ik heb inzicht in kansrijke ontwikkelingen en innovaties op gebied van betalingsverkeer, (internationaal)risico- en werkkapitaal management. Met name mijn vaak creatieve oplossingen geven een boost aan de internationale activiteiten van mijn klanten. Ik kijk naar mogelijkheden en onderzoek hoe ik samen met de klanten tot werkbare oplossingen kan komen.

Im- en Export management zit in mijn genen. Contracten analyseren, spotten van risico’s en het afdekken hiervan, maakt deel uit van mijn dagelijkse business. Daarbij kijk ik naar het gebruik van zowel bancaire producten, zoals Letters of Credit en bankgaranties als naar passende verzekeringsoplossingen. Denk hierbij aan kredietverzekeringen op maat. Doel is dat oplossingen bijdragen tot succes voor alle betrokken partijen. Ook Supply Chain trajecten vragen vaak om een maatwerkoplossingen. Nieuwe- in combinatie met bestaande oplossingen dragen bij tot continuïteit en een gezonde groei van een onderneming.

 1. Eerste ervaring

  Ooit ben ik begonnen binnen een internationaal staalbedrijf in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Daar kwam ik voor het eerst in aanraking met internationale betalings- en leveringscondities INCO Terms).

 2. 11 Jaar ING

  Met de overstap naar de ING (NMB)bank startte ik binnen het vakgebied van LC’s (Letters of Credit). Daar kreeg ik een zeer gedegen opleiding van ervaren en deskundige vakspecialisten. Na 4 jaar ambieerde ik de stap naar management en commercie (werken met bedrijfsklanten). Ik werd na een korte opleiding manager op een lokale afdeling “ buitenland”, waar ik internationale actieve ondernemingen en instellingen inhoudelijk begeleidde op gebied van betalingsverkeer en treasury.

 3. 27 Jaar Rabobank

  Ondernemers faciliteren bleek mijn echte passie te zijn. Vervolgens kreeg ik de kans om bij Rabobank Nederland in Utrecht teamleider te worden binnen de Letter of Credit afdeling. Daar heb ik meegewerkt met diverse verbeteringsprocessen en de eerste stappen naar een geautomatiseerde verwerking gezet. Door mensen te motiveren en teamwork is dat succesvol verlopen. Vervolgens heb ik binnen Rabobank Nederland en Rabobank International diverse functies bekleed en heb ik mij als sales consultant en senior productmanager verder gespecialiseerd in Trade Finance in de breedste zin. Het optimaliseren van werkkapitaal posities en consultancy op gebied van internationaal risico management vormden een integraal onderdeel. Door werkbare en soms originele oplossingen te bieden heb ik mij daarin bewezen. Ik heb mijn bancaire carrière beëindigd als productmanager documentair betalingsverkeer en bankgaranties.

 4. STS-tradesolutions

  Sinds 1 juni dit jaar focus ik me op mijn eigen bedrijf; een consultancybureau voor importerende- en exporterende bedrijven. Daarbij ondersteun ik de onderneming desgevraagd om mee te denken over de best passende faciliteiten bij hun (een) bank. Ik kijk onder meer op welke wijze exporttraject zo veilig mogelijk kunnen worden gefinancierd en op welke wijze de diverse handelsrisico’s kunnen worden beperkt of afgedekt. Ik ondersteun het hele traject (kijkend naar de gehele keten) om de ondernemer te ontzorgen.

 5. Fenedex en CMM-opleidingen

  Naast mijn bedrijf geef ik les bij Fenedex en in de CCM-opleiding van de VVCM over internationaal risicomanagement. Bij Fenedex is dit operationeel en specifiek inhoudelijk, maar bij de VVCM meer strategisch. Internationaal risicomanagement wordt steeds belangrijker voor het succes van de Nederlandse ondernemer. Als docent vind ik het belangrijk om te blijven groeien. Wanneer je niet meer bijblijft, is het tijd om te stoppen. In de overtuiging dat de VVCM als netwerkorganisatie nog meer kan betekenen voor onze doelgroep, zie ik het als een prachtige uitdaging om als bestuurslid bij het hogere management van ondernemingen en instellingen het strategische karakter van credit management verder te benadrukken. De snelle en positieve ontwikkeling van het vak door de jaren heen en de commerciële kansen die zich voordoen vragen immers om erkenning vanuit het hoogste echelon.

Export

De doelstelling van export is om winstgevend goederen te leveren en/of projecten op te leveren aan buitenlandse afnemers. Het verkoop contract dient alle relevante condities duidelijk te benoemen. Hierbij zijn de leverings- en betalingscondities bepalend voor het succes van uw transactie. Ook zaken als geldend recht en af te geven (bank)garanties vormen een belangrijk onderdeel en kunnen serieuze risico’s met zich meebrengen. Om zeker van betaling te zijn is kennis en afdekking van de diverse handelsrisico’s mede bepalend voor de continuïteit van de onderneming.

Import (Supply Chain)

Op de juiste manier met gunstige en duidelijke voorwaarden in het inkoopcontract is de eerste winst vaak al binnen. Bij betaling voorafgaand aan de productie of levering is het altijd afwachten of er wel of niet en tijdig wordt geleverd. Een vooruitbetaling biedt geen enkele grip op de te leveren goederen. Vooruitbetaling gaat bovendien ten koste van uw werkkapitaal. Er zijn opties en betalingsinstrumenten die minder risico’s met zich meebrengen en wellicht ook minder beslag leggen op uw werkkapitaal positie. Een eenmalige analyse van de inkoop contracten (voorwaarden en condities) biedt meer zekerheid en rendement voor de toekomst.

Internationaal Risico management

Inzicht krijgen in contractueel vast te leggen condities voorkomt het nemen van al te grote risico’s. Voor zowel importeurs, exporteurs als projectorganisaties maakt een goede risico analyse, gebaseerd op een (concept) overeenkomst, het grote verschil. Denk aan leveringscondities en de hieraan gekoppelde verplichtingen maar ook aan het vooraf kunnen vaststellen of een afnemer in staat is om te betalen. De huidige politieke risico’s en sancties kunnen heel wat ellende veroorzaken. Een in-house training of het opstellen van “ standaard” contract condities kunnen op zowel korte als langere termijn veel kennis en rendement opleveren. De inhoud van een Letter of Credit of bankgarantie kunnen tevens als integraal onderdeel en als sjabloon worden meegenomen. Een dergelijk sjabloon kan vervolgens als onderdeel van het contract tijdens de onderhandelingen leiden tot een succesvol onderhandelingsresultaat.

Zekerstellen kas- en goederenstroom

Zoals aangegeven draait het bij Import om tijdige en vooral juiste levering van goederen of grondstoffen, die vervolgens na verkoop weer bijdragen tot een gezonde kasstroom. Voor de exporteur geldt dat na juiste en tijdige levering de kasstroom dient te worden zeker gesteld om de inkoop productie en andere kosten te kunnen dekken, waarbij er natuurlijk ook winst aan het vermogen kan worden toegevoegd. Het opnieuw analyseren van uw eigen keten geeft inzicht in de risico’s en het rendement. Tevens zal uit een analyse kunnen blijken dat er voor uw bedrijfsproces minder werkkapitaal nodig is door optimalisatie en financiering vanuit de ketenpartners. De bank kan daardoor minder belangrijk worden.

Methodiek

Inventarisatie

Om tot een passende oplossing en structuur te komen is kennis van uw bedrijfs keten en de eventuele problematiek van groot belang. Tijdens beantwoording van een beperkt aantal vragen of het doornemen van een in- of verkoop contract komen eventuele problemen of zorgen over risico’s naar boven. een oplossing zonder de echte vraag of probleem te kennen werkt niet.

Analyse

Na een goede afstemming over de uitkomst van de inventarisatie start de analyse fase. De gevolgen van de inhoud van een te tekenen contract en de eventuele risico’s inclusief het heldere inzicht in de problematiek leidt tot een duidelijke conclusie. De analyse wordt verwoord in een analyse document.

Conclusie en Oplossing

Aan de hand van de analyse wordt er in samenspraak met u een conclusie getrokken. Dat betekent dat er op basis van de uitkomst een werkbare praktische en integrale oplossing wordt gecreëerd.Streven is een nieuwe generieke structuur binnen het bedrijf waarmee in de toekomst het proces voor het doen van handelstransacties wordt verbeterd. Voor maatoplossingen blijft specialistische advisering nodig.

Aanpak en implementatie

Na instemming is het plan van aanpak leidend voor een succesvol traject. Een plan van aanpak kan als blauwdruk worden gebruikt voor bijna alle transacties.

After Sales

Aftersales houdt in dat er contractueel wordt vastgelegd dat er drie of zes maanden na oplevering van het plan van aanpak wordt geevalueerd of zaken kunnen worden bijgesteld of verbeterd.Quotes

"Ed is een ware specialist op het gebied van internationaal betalingsverkeer en het gebruik van bancaire producten zoals een Letter of Credit. Hij heeft oog voor detail en beschikt over een schat aan kennis en ervaring. Hierdoor is hij in staat om bedrijven die internationaal zaken van passend advies te voorzien. Wij hebben de samenwerking met hem altijd als prettig ervaren."

Stratech


Partners


Contact